Metsään sijoittaminen – vakaa ja varma sijoituskohde

Metsä on yksi perinteikkäimpiä sijoittamisen muotoja, ja lähes jokainen tuntee jonkun jolla on ”salkussaan” hehtaareittain metsää. Suomessa tätä luonnonvaraa riittää lähes loputtomiin. Metsä ei kuitenkaan ole sijoituskohteista helpoin: jos et osta metsää esimerkiksi rahastojen kautta vaan hankit konkreettisesti X määrän metsää, kontollesi kasautuu monenlaista vastuuta. Kenet palkkaat hoitamaan metsää? Miten usein istutat uusia puita ja kuinka usein hakkaat vanhaa pois?Jos hankit metsää metsärahaston kautta, et kanna vastuuta edellämainituista asioista, vaan omistat yksinkertaisesti vain normaalia rahastoa. Metsärahastojen tuotto on ollut vaihtelevaa. Helpoin metsärahasto on jokin metsäalaan sijoittava ETF-rahasto, kuten iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF. Se on tuottanut viimeisen viiden vuoden aikana kohtuullisen hyvin. On kuitenkin huomattava, että sen arvo romahti rajusti subprime-kriisin aikoihin. Markkinoiden epävarmuus iski erityisen rajusti kyseiseen alamarkkinaan.

Kyseisessä ETF-rahastossa Suomi-paino on tällä hetkellä noin kahdeksan prosenttia. Suurin osa tästä on Stora Enson osakkeita (n. 4,0%).

Metsä on konkreettinen varallisuuden muoto

Vaikka metsä on sijoituskohteena hankala, se on myös yksi palkitsevimmista sijoituskohteista. Harva sijoittaja voi ihailla omistuksiaan näin laajalla skaalalla. Metsä on myös yksi perinteikkäimmistä varallisuuden muodoista, ja metsän omistamista voidaan kuvailla jopa suomalaiseksi ylpeydenaiheeksi. Monet metsät kulkevat perintönä sukupolvelta toiselle, ja joistakin alueista on saatu nauttia saman suvun toimesta jo vuosisatojen ajan.

Metsä on puhtaan luonnon symboli, ja metsän omistaja saattaa kiintyä omistukseensa. Metsätilaan kun kuuluu yleensä myös muita konkreettisia omistuksia, esimerkiksi kesämökki tai muu vapaa-ajan asunto. Metsä tarjoaa myös mahdollisuuksia monenlaisiin aktiviteetteihin, kuten sienestykseen tai marjastukseen, tai ylipäätään rauhallisessa metsässä käyskentelyyn. Metsässä työnjäljen näkee konkreettisemmin kuin esimerkiksi toimistotöissä, esimerkiksi siivotun metsän tai kasvavien puiden muodossa. Luonnon monimuotoisuudelle ei voi määritellä hintaa.

Yksi konkreettisen metsän omistamisen plussapuolia on se, että metsän arvo ei reagoi niin vahvasti markkinoiden heilahteluun kuin muut sijoitusinstrumentit. Toisin kuin edellämainittu ETF-rahasto, suomalainen metsä ei ole juurikaan menettänyt arvoaan esimerkiksi vuosien 2000 ja 2008 romahduksissa. Kyseessä onkin siis hyvä tapa sijoittaa kohtuullisen riskittömästi.

Metsä tuottaa keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa

Metsä ei tarjoa aivan yhtä hyvää keskimääräistä tuottoa kuin esimerkiksi benchmarkina pidetty S&P 500 -indeksi. Metsä tuottaa hakkuiden muodossa vuosittain noin 3-4 prosenttia, lisäksi arvonnousu kasvattaa tuottoa keskimäärin pari prosenttiyksikköä. Näin metsän arvo kasvaa vuodessa keskimäärin 5-6 prosenttia.

Metsän etu on kuitenkin se, että osaava metsän hoitaja voi nostattaa tuottojaan huomattavasti, jos tämä onnistuu säästämään metsän hoitokuluissa ja samalla nostattaa tuottojaan keskimääräistä korkeammaksi.

Kuten edellisessä osiossa mainittiin, metsä säilyttää myös arvonsa huomattavasti paremmin kuin muut sijoitustuotteet. Metsä ”kasvaa arvoa” käytännössä aina. Se onkin tämän myötä loistava hajauttamisen työkalu. Puu kun tuppaa kasvamaan ylöspäin, vaikka maailman markkinoilla tapahtuisi mitä.

Metsän omistaminen on myös hyvä tapa hillitä pelokkaan sijoittajan liikkeitä. Paniikkeihin on vaikea reagoida, jos omistuksen muoto on tällä tavalla vaikeasti realisoitavissa. Vaikka metsää voi teoriassa myydä hyvinkin helposti sopimukset allekirjoittamalla, metsän myyminen on käytännössä prosessi, jonka läpikäymisessä voi kestää jonkin aikaa. Erityisesti omistusten laadun tarkistamisessa voi kulua aikaa, joka tarjoaa omistajalle miettimishetken. Metsänomistajat ovatkin perinteisesti sijoittajina rauhallisia – he