Ovatko pikavipit talousrikos?

Talousrikokset

Talousrikokset eroavat huomattavasti muusta rikollisuudesta ja yleensä niiden tutkiminen ja niistä kiinni jääminen vie huomattavasti kauemmin aikaa, kuin muu rikollisuus. Usein myös niiden oikeudenkäynnit ovat hyvin laajoja ja aikaa vieviä. Usein myös puolustuksen rakentamien vaatii todella laajan tietämyksen talousrikollisuudesta, jotta siitä on mahdollista saada menestynyt. Oikeudenkäynneissä on usein myös vapauden menetyksen lisäksi isot taloudelliset riskit, kuten verojen takaisin perintä. Talousrikollisuus liittyy aina taloudelliseen toimintaan, jossa pyritään rikollisuuden nimissä saamaan taloudellista voittoa yritykselle tai muulle yhteisölle. Myös lahjukset lasketaan osaksi taloudellista rikollisuutta. Yksityisten tekemiä omaisuusrikoksia, kuten kavallusta taas ei lasketa talousrikollisuudeksi.

Tästä aiheesta on kirjoittanut paljon myös Easy Finance.

Usein talousrikoksien tekijänä on yritys tai julkisen sektorin johto ja toimihenkilöt, jotka omaavat hyvän yhteiskunnallisen aseman. Talousrikosten tekeminen vaatii erinomaista tietoa ja asiantuntemusta kyseisestä aiheesta, johon yleensä perehdytään ammattilaisten avulla yrityksen nimissä. Koska talousrikokset tapahtuvat usein laillisen liiketoiminnan suojissa, on niiden havaitseminen huomattavasti vaikeampaa, joka taas antaa rikollisuudelle mahdollisuuden toimia monia vuosia. Tämä on erittäin huono puoli talousrikollisuudesta, nimittäin se lisääntyy jatkuvasti ja jopa moottoripyöräjengit ovat aloittaneet talousrikollisuuden sen pienen kiinnijäämisriskin takia.

Talousrikos määritellään talousrikokseksi, kun se tapahtuu julkishallinnon, yrityksen tai muun vastaavan toimesta tarkoituksena tavoitella suurempaa voittoa harmaata taloutta hyväksikäyttäen. Talousrikokset ovatkin pääasiassa tekojen sijaan, velvollisuuksien tahallisia laiminlyöntejä. Talousrikoksien tyyppejä ovat velallisen rikokset, kirjanpitorikokset, rahanpesu, liikesalaisuudet, arvopaperirikokset, virkarikokset, huijaukset ja petokset. Näiden lisäksi määritelmät ovat hyvin monimutkaisia ja saattavat vaihdella tilanteiden mukaan.

Talousrikokset oikeudessa

Useimmat talousrikokset keskittyvät kirjanpitoon ja verotukseen. Tämän takia rikoksen tutkinta käynnistyykin yleensä yllätyksellisen verontarkastuksen yhteydessä, kun huomataan siinä olevan puutteita. Ensimmäisen selityksen saakin jo antaa verontarkistuksessa, jonka verontarkastaja taas kirjaa oikeudelle. Tästä käynnistyykin oikeustutkinta, joka usein vie usein todella paljon aikaa, jopa monia vuosia. Talousrikokset aiheuttavat ison määrän asiakirja-aineistoa ja sivujuttuja, jonka takia tapahtumien jakaminen erillisiksi tapahtumiksi on usein hyvinkin hankalaa ja vaatii paljon panostusta käsittelyssä. Tällaisia tapauksia sanotaan velallisen rikoksiksi, jolloin velallinen yrittää peitellä omaisuutta piilottamalla rahoja ja siirtämällä niitä toisten nimiin kirjanpitoa väärentämällä. Usein myös tapauksissa pyritään välttelemään veron maksua piilottamalla verottajalle kuuluvia varoja. Usein tapaukset lähtevät alkuunsa yksittäisellä laiminlyönnillä, jolloin huomataan olematon kiinnijäämisriski. Tämän jälkeen tekoa ruvetaan toistamaan ja pikkuhiljaa se kasvaa koko ajan suuremmaksi petokseksi. Verorikoksiin lasketaan myös työntekijärikokset, joissa työnantaja saa etua maksamalla työntekijän palkan käteisellä.

Suomessa talousrikollisuus on kuitenkin suhteellisen uutta oikeudessa, verrattuna muuhun rikollisuuteen. Suomessa talousrikollisuuteen alettiin suhtautua vakavasti vasta 1990-luvun alussa. Tämän jälkeen talousrikollisuuteen ollaan ruvettu suhtautumaan hyvinkin vakavasti ja talousrikollisten tuomiot saattavat olla hyvinkin suuria. Nykyään talousrikoksia pyritään selvittämään hyvinkin ahkerasti ja tätä kautta saamaan uusia talousrikollisia jatkuvasti oikeuteen.