Parhaat sijoituskohteet 2017

Sijoittaminen on tunnetusti paras keino varallisuuden kartuttamiseen. Sijoittamisen voi aloittaa lähes millä tahansa summalla. Tosin kaikkien pienimpien säästöjen kohdalla sijoituspalvelu kannattaa valita tarkasti, sillä mahdolliset tuotot saattavat huveta sijoituspalvelun kuluihin. Netin sijoitusrahastot lupaavat usein valtavia tuottoja, mutta niihin on syytä suhtautua varauksella. Korkean tuoton saaminen matalan riskin sijoituksella ei yksinkertaisesti ole mahdollista.

Ennen sijoittamiseen ryhtymistä kannattaa selvittää omat tavoitteet sijoittamiselle ja oma riskinsietokyky. Korkeiden tuotto-odotusten vaatiminen edellyttää riskinsietokykyä, kun taas riskittömät sijoitukset antavat parhaimmillaankin hyvin maltillista tuottoa.

Eri sijoituskohteet

Sijoituskohde voi olla aivan mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Tavallisesti sijoittaminen tuo mieleen osakkeet ja rahastot, mutta sijoituskohde voi olla myös esimerkiksi suora sijoitus johonkin yritykseen, sijoitusasunto, antiikkiesine, kryptovaluutta, tai vaikkapa taideteos. Laatikon ulkopuolelta ajattelu onkin ainoa tapa saada pitkällä tähtäimellä keskimääräistä parempaa tuottoa sijoitukselleen. Tässä artikkelissa keskitymme kuitenkin vain perinteisiin sijoituskohteisiin. Tavallisimpia sijoituskohteita ovat korko- ja valuuttasijoitukset, osakkeet, ja erilaiset rahastot.

• Korkosijoitukset ovat sijoituskohteista tavallisimpia. Tässä sijoitusmuodossa käytännössä lainataan rahaa pankille. Pankkien säästötilit ovat hyvin tavallisia korkosijoitusinstrumentteja. Korkosijoitusten etuna on hyvä ennustettavuus ja matala riski. Vastaavasti tämän sijoitustavan tuotot jäävät hyvin mataliksi. Ammattimaiset sijoittajat käyttävät korkosijoituksia salkussaan tasapainottamaan riskialttiimpien sijoitusmuotojen riskejä.

• Korkosijoitus on aina myös valuuttasijoitus. Kotimaiseen pankkiin tehty korkosijoitus on samalla euroon tehty valuuttasijoitus. Korkosijoituksen ennestäänkin matalaa riskiä voi edelleen pienentää hajauttamalla korkosijoitukset eri valuuttoihin.

• Osakkeita on perinteisesti pidetty tuottoisimpina sijoituskohteina. Osakkeet antavat tuottoa yrityksen antamina osinkoina ja itse osakkeiden arvonnousuna. Osake on pieni pala yritystä, joten sen tuotto ja riski riippuvat täysin kyseisen yrityksen menestyksestä. Suorat osakesijoitukset tulisi aina hajauttaa vähintään kymmeneen eri toimialalla toimivaan ja eri maailmankolkassa sijaitsevaan yritykseen. Osakkeiden ostaminen ja aktiivinen salkunhallinta on pitkään ollut liian kallista piensijoittajalle – pienten sijoitusten arvonnousu ei useinkaan riitä kattamaan niiden ostamisesta ja myynnistä aiheutuvia kuluja. Nykyisin netissä toimii kuitenkin erittäin edullisia välityspalveluita, jotka mahdollistavat pientenkin säästöjen sijoittamisen suoraan osakkeisiin.

• Kiinteistösijoittaminen on Suomessa hyvin tavallinen sijoitusmuoto. Sijoitusasunnon tuotto muodostuu vuokralaisen maksamasta vuokrasta ja kiinteistön arvonnoususta. Kiinteistösijoittamista ei yleensä suositella aloittelevalle sijoittajalle, sillä siinä yhdistyvät heikot tuotto-odotukset ja korkea riskitaso. Sijoituskiinteistö aiheuttaa myös monenlaista vaivaa omistajalleen. Omistaja joutuu etsimään vuokralaiset, maksamaan kiinteistöstä aiheutuvat kulut, ja remontoimaan kiinteistöä tasaisin väliajoin. Tämän sijoitusmuodon riskejä ovat kiinteistön arvon alentuminen ja saamatta jääneet vuokratulot.

• Johdannaiset ovat sijoitusinstrumentteja, joiden arvo perustuu esimerkiksi jonkin osakkeen, valuutan tai raaka-aineen arvonkehitykseen. Niitä voi nykyisin ostaa useilta suomalaisilta välittäjiltä. Johdannaisia pidetään usein korkean riskin ja korkean tuoton sijoitusinstrumentteina, mutta todellisuudessa jokaisen johdannaissopimuksen riski on yksilöllinen. Monimutkaisista sopimusehdoista johtuen johdannaisia ei yleensä suositella aloittelijoille.

• Rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joissa pankki on koonnut salkun asiakkaan puolesta. Rahasto saattaa sisältää osakkeita, johdannaisia, tai mitä tahansa sijoituskohteita. Rahaston etuja ovat hajautuksen avulla saavutettu matala riskitaso ja aktiivinen salkunhallinta ammattimaisen rahastonhoitajan toimesta. Toisaalta pankit perivät rahastosijoittamisesta kuluja, jotka syövät suuren osan rahastojen tuotoista.

Miten alkuun sijoittamisessa

Sijoittamisesta on kirjoitettu hyllymetreittäin kirjallisuutta, joten tässä artikkelissa esitetyt vinkit jäävät todella ylimalkaisiksi. Paras vinkki aloittelevalle sijoittajalle onkin ahkera opiskelu. Erilaisten internetsivujen lisäksi esimerkiksi rahoituksen opiskelu avoimessa yliopistossa antaa hyvät pohjatiedot sijoittamisen opiskeluun. Aktiivinen sijoittaminen antaa huomattavasti parempaa tuottoa kuin rahojen makuuttaminen pankin säästötilillä, joten alaan kannattaa ehdottomasti tutustua.